Zadanie

    Uczniowie krótko charakteryzują wylosowane państwo. Znają historię, geografię danego kraju. Potrafią wskazać jego najciekawsze zabytki. Potrafią pracować w grupach oraz płynnie wyszukiwać informacji w internecie oraz literaturze.